Regulamin

Regulamin

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.cottontime.pl jest własnością firmy:


Cottontime Anna Karczyńska

ul. Celtycka 3/11

54-153 Wrocław

NIP: 5020007999

REGON: 361397526

e-mail: sklep@cottontime.pl,

 

zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

zwanej dalej Sprzedającym.

 

Postanowienia ogólne

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.cottontime.pl, składania zamówień i ich realizacji, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Cottontime Anna Karczyńska. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i według zasad, które są wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do dokonania zakupów bądź rejestracji w Sklepie internetowym.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść, prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych. Ma także prawo do zgłoszenia ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych.

4. Klientem Sklepu internetowego może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Kupującym.

5. Sklep internetowy www.cottontime.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

6. Towary sprzedawane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad.

Zamówienia

7. Zamówienia przyjmowane są poprzez witrynę internetową www.cottontime.pl, poprzez umieszczenie produktów w „Koszyku” i zaakceptowanie zamówienia.

8. Kupujący składając zamówienie podaje dane niezbędne do jego realizacji: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, ulicę i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj. Nieprawidłowo podane dane Kupującego mogą utrudnić bądź uniemożliwić realizację zamówienia.

9. Każda osoba składająca zamówienie w Sklepie internetowym www.cottontime.pl powinna zapoznać się z Regulaminem – podczas składania zamówienia Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację.

10. Zawarcie umowy następuje w chwili złożenia zamówienia i jego zaakceptowania przyciskiem potwierdź zamówienie.

11. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu należnej wpłaty od Kupującego.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku zapłaty Kupującego za zamówione produkty w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Płatności

13. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

14. Płatności można dokonać:

- przelewem tradycyjnym na konto bankowe

31 1140 2004 0000 3202 7565 1397   (mBank)

- przelewem natychmiastowym (obsługę płatności on-line świadczy firma Blue Media S.A.)

Wysyłka

15. Wysyłka następuje standardowo do 3 dni roboczych (72 godziny) od dnia zaksięgowania wpłaty od Kupującego.

16. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący w zależności od wybranej opcji dostawy.

17. Sprzedający wysyła towary za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. oraz firmy kurierskiej.

18. Koszt wysyłki podawany jest podczas składania zamówienia i zależy od wagi przesyłki oraz opcji dostawy.

19. Do każdego zakupu Sprzedający wystawia paragon lub fakturę.

Odstąpienie od umowy

20. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie zamówionych towarów.

21. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór w załączniku do niniejszego Regulaminu) na przykład listownie na adres: Cottontime Anna Karczyńska, Ul. Celtycka 3/11, 54-153 Wrocław lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@cottontime.pl

22. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres: Cottontime Anna Karczyńska, Ul. Celtycka 3/11, 54-153 Wrocław.

23. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

24. Sprzedający zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym).

25. Zwracany towar powinien być kompletny, nie posiadać śladów użytkowania i zniszczenia.

26. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący.

Reklamacje

27. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi, że zakupiony towar jest wadliwy, ma prawo złożyć reklamację. Wadliwy towar Kupujący powinien odesłać na adres: Cottontime Anna Karczyńska, Ul. Celtycka 3/11, 54-153 Wrocław.

28. Zaleca się, aby do odsyłanego Towaru dołączyć opis reklamacji (rodzaj, datę wystąpienia wady), żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową/ewentualne oświadczenie o obniżeniu ceny/odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz dane kontaktowe.

29. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, w zależności od żądania kupującego, towar uszkodzony może zostać wymieniony na nowy lub naprawiony, a jeśli będzie to niemożliwe (np. brak towaru na stanie), Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Postanowienia końcowe

30. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane również RODO.

Dane osobowe są pobierane i wykorzystywane w celu zawarcia i realizacji umowy z Kupującym.

31. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie internetowym http://cottontime.pl/pl/i/Regulamin/3.

32. Wszelkie ewentualne spory, które zaistnieją pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w związku z zawartą umową, Sprzedawca będzie starał się załatwić polubownie. W przypadku braku porozumienia, ewentualny spór rozstrzygnie właściwy Sąd.

 


 


 

Załącznik

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Cottontime Anna Karczyńska

Ul. Celtycka 3/11

54-153 Wrocław

sklep@cottontime.pl

 

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl